Son dakika – Deprem oldu

Son dakika – Deprem oldu

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada Türkiye İran sınırında 00:07’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.6 km olarak açıklandı. Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Yerkabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsma olayına deprem denir. … Son 60 yıl içerisinde depremlerden, 58.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.000 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
Depremler kökeni yerin içinde olan yer kabuğu hareketleridir.Ani oluşlarından ve çoğu kez büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olduklarından insanları çok korkutan doğal afetlerden biridir.
Depremler “çökme” , “volkanik” ve “tektonik” depremler olmak üzere sınıflandırılırlar. Bunlardan çökme ve volkanik depremler yereldir. Çökme depremleri, yer kabuğu yapısının kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçlardan oluştuğu yerlerde, yer içindeki m ağaraların zamanla tavanlarının incelerek çökmeleri sonucu meydana gelirler. Yerleşim yerlerine rastladığı takdirde can ve mal kaybına sebep olurlar.Volkanik depremler, çoğu zaman yanardağlar faaliyete geçeceği zaman, adeta volkanik aktivitenin habercisi olarak meydana gelirler ve yakın çevrelerinde zararlı olurlar.
Tektonik depremler ise, yer kabuğunun hareketli kısımlarında meydana gelirler. Çeşitli sebeplerle yerin derinliğinde dengenin bozulmaya hazır hale gelmesi ya da yer kabuğundeki gerilmeler gibi olaylarla oluşan potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesiyle “tektonik depremler” hasıl olur ve büyiik felaketler meydana gelir.Yeryüzünün yaşlı ve stabil kısımları, depremlerin nadiren ya da hafif ve zararsız olduğu yerlerdir. Bir dünya jeoloji haritasında, belirtilen kristalin masif sahalarını kolayca saptamak m ümkündür. Avrupa ve Asya’nın kuzeyi, Kuzey Am erika’nın kuzeydoğusu, Brezilya masifi, Orta Afrika ve Avustralya bu tip arazilere birer örnek teşkil eder.Buna karşın, yeryüzünün genç ve hareketli yerleri, örneğin Alpin orojen kuşağı belli başlı deprem zonlarıdır. Güney Avrupa, Anadolu,İran, Him alaya’lar ve çevresi, Pasifik Okyanusunun kenarları, Japon adaları depremlerin sıkça oluştuğu ortam lardır.Bu bilgilerin ışığında yeryüzü için bir deprem sınıflaması yapılırsa, şiddet derecelerine göre üçe ayırmak m üm kündür
Etiketler