İstanbul’da hastanede çalışacak personel aranıyor!

İstanbul’da hastanede çalışacak personel aranıyor!

 

Sağlık personeli olmak için başvuru

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından üniversite hastanesinde çalışacak sağlık personeli arandığı açıklandı.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayımlanan sağlık personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

İstanbul'da hastanede çalışacak personel aranıyor!
İstanbul’da hastanede çalışacak personel aranıyor!

 

Yayımlanan personel alım ilanında, “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” denildi.

HASTANE PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık personeli olmak için yapılması gerekenler

İstanbul'da hastanede çalışacak personel aranıyor!
İstanbul’da hastanede çalışacak personel aranıyor!

1-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

2-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ

Hastane personeli olmak için başvuru

İstanbul'da hastanede çalışacak personel aranıyor!
İstanbul’da hastanede çalışacak personel aranıyor!

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

HASTANE PERSONEL ALIMINA BAŞVURU YAPACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

HASTANE PERSONEL ALIMINA BAŞVURU YAPACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
HASTANE PERSONEL ALIMINA BAŞVURU YAPACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

– Fotoğraflı Başvuru formu

– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

– KPSS sınav sonuç belgesi

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

HASTANE PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI
HASTANE PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

 

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

HASTANE PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI
HASTANE PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.